Ο μεγάλος μύθος που συνεχίζουμε να πιστεύουμε για την προστασία των επιφανειών

Τι πρέπει να προσέχουμε.