Ομάδα αίματος: Με ποιους κινδύνους για την υγεία συνδέεται η κάθε μία (pics)

Εάν δεν δώσατε πρόσφατα αίμα, είναι πιθανό να μη γνωρίζετε σε ποια ομάδα αίματος ανήκετε.