Ξεπέρασε το ένα δισ. το κέρδος του ελληνικού δημοσίου από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων

Πολύ υψηλότερη των προσδοκιών ήταν ζήτηση για ελληνικούς τίτλους την Τετάρτη 3 Απριλίου, καθώς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, οι προσφορές για το έντοκο εξαμηνιαίο γραμμάτιο που τέθηκε σε δημοπρασία.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε έτσι ξεπέρασε τα 1,138 δισ. ευρώ.

Ωστόσο αξίζει να παρατηρηθεί πως η  απόδοση ήταν σημαντικά μειωμένη στο 0,58% συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία, όπου είχε διαμορφωθεί στο 0,72%.

Διαβάστε περισσότερα