Να αγαπάς μέχρι εκεί που αναπνέεις

Να αγαπάς μέχρι εκεί που αναπνέεις και αν αισθάνεσαι πως το δωμάτιο δεν έχει άλλο…