Μπορεί το stress να καθυστερήσει την περίοδό σου;

Εσύ τι πιστεύεις;