Μπορείς τελικά να κάνεις την περίοδό σου να έρθει νωρίτερα;

Ή είναι όλα ένα μύθος;