Μπορείς ν' αλλάξεις το σώμα σου περπατώντας 30 λεπτά κάθε μέρα

Κι όμως, οι αλλαγές μπορούν να είναι θεαματικές.