Μπορείς να κολλήσεις Covid-19 αγγίζοντας κάποια επιφάνεια;

Τι κίνδυνος υπάρχει;