Μοναξιά: ποιοι τη βιώνουν πιο έντονα

Σε αντίθεση με τη στερεότυπη αντίληψη, η μοναξιά δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους.