Μετά από 12 χρόνια η Ελλάδα βγήκε από την αμερικανική λίστα των χωρών με εμπορικούς φραγμούς

Μετά από 12 χρόνια, η Ελλάδα βγήκε από την Ειδική Έκθεση 301 του Γραφείου του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημοσιοποιήθηκαν επισήμως, στις 29 Απριλίου τα αποτελέσματα της Ειδικής Έκθεσης 301 του Γραφείου του Εκπροσώπου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (Special 301 Report – Office of the United States Trade Representative), η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει και χώρες με εμπορικούς φραγμούς (trade barriers) για τις αμερικάνικες εταιρείες, λόγω της ανεπαρκούς νομοθεσίας τους αναφορικά με τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα).

Όπως γνωστοποιεί το υπουργείο, η Ελλάδα κατάφερε να βγει από τη συγκεκριμένη λίστα, καθώς παρουσίασε στις αμερικανικές αρχές, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Αθήνα, τρεις σημαντικούς άξονες προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τους οποίους εκ του αποτελέσματος αποδέχτηκαν:

  • Τα αποτελέσματα των ελέγχων του ελεγκτικού μηχανισμού της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2019-Ιανουάριος 2020, συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο (Αύγουστος 2018-Ιανουάριος 2019). Από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ελέγχθηκαν 2.720 περιπτώσεις και από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 ελέγχθηκαν 8255 περιπτώσεις οπότε η ποσοστιαία αύξηση ήταν 203% οι βεβαιωμένες παραβάσεις είχαν αύξηση για το ίδιο διάστημα 118% (από 473 σε 1.029) και οι κατασχέσεις αυξήθηκαν 1148% (από 10.700 τεμάχια σε 134.782 τεμάχια) και το ύψος των προστίμων αυξήθηκε 125% (από 349.584 ευρώ σε 785.900 ευρώ).
  • Το νέο νομικό πλαίσιο καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας:

– Νέα Υπηρεσία Ελέγχου της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου

– Τροποποίηση άρθρου 11, Ν.3377/2005 που αφορά στη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών και παραποιημένων αγαθών, με το οποίο για πρώτη φορά προβλέπονται για τους παραβάτες υψηλά πρόστιμα που φτάνουν τα 100.000 ευρώ βάσει των τεμαχίων διακίνησης και εμπορίας, καθώς και κατάσχεση του μέσου διακίνησης των παράνομων αγαθών.

  • Την ολοκλήρωση δύο μεγάλων διαγωνισμών για την προμήθεια PC (Hardware) με προεγκατεστημένο λογισμικό (software operating system) για την κάλυψη των αναγκών των υπουργείων και των λοιπών δημόσιων οργανισμών.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορούσε:

– Δημόσιο διαγωνισμό για 13.500 νέα PCs με εγκατεστημένο αδειοδοτημένο λογισμικό Ms Windows 10 Professional Operating System (διαγωνισμός 03/2020 – ΚΗΜΔΗΣ Ν. 20PROC006187228)

– Δημόσιο διαγωνισμό για 34.000 νέα PCs με εγκατεστημένο αδειοδοτημένο λογισμικό Ms Windows 10 Professional Operating System (Διαγωνισμός 04/2020 ΚΗΜΔΗΣ N. 20PROC006297136)

Η σημασία της συγκεκριμένης λίστας για την ελληνική οικονομία είναι μεγάλη, καθώς η αναφορά της χώρας μας στη συγκεκριμένη λίστα αποτελούσε τροχοπέδη για τις αμερικανικές επενδύσεις.

Πηγή: Μετά από 12 χρόνια η Ελλάδα βγήκε από την αμερικανική λίστα των χωρών με εμπορικούς φραγμούςaltsantiri

Διαβάστε περισσότερα