Μένουμε Σπίτι… και φοράμε το scrunchie με 15 διαφορετικούς τρόπους

…γιατί αρκετά με τον «μπαγιόκο». Θα σου εξηγήσω…