Λύκος: Τι πρέπει να προσέχετε στη διατροφή (εικόνες)

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος απαιτεί ορισμένες τροποποιήσεις στη διατροφή, οι οποίες σχετίζονται με τη συννοσηρότητα…