Κύστεις των ωοθηκών: Συμπτώματα, επιπλοκές

Τι είναι η ρήξη της κύστεως και τι η συστροφή της ωοθήκης;