Κρήτη: Βρίσκεται τέταρτη πανελλαδικά στη μαθητική διαρροή από τα ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της Κρήτης παρατηρήθηκε συνειδητή και όχι συγκυριακή η φοίτηση των μαθητών στα εν λόγω σχολεία τα οποία  κινούνται σε επίπεδα που δεν ξεπερνούν κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2017, το ποσοστό της διαρροής στα ΕΠΑΛ της Κρήτης φθάνει το 11,86% για τις μαθητικές γενιές από το 2013 έως το 2016, γεγονός που σημαίνει ότι το νησί βρίσκεται στην τέταρτη θέση πανελλαδικά, πίσω από τη Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και την Αττική. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η διαρροή για κάθε νομό της Κρήτης διαμορφώνεται ως εξής:

Νομός Ηρακλείου – 13,22%

Νομός Χανίων – 8,75%

Νομός Ρεθύμνου – 10,82%,

και Νομός Λασιθίου – 14,39%.

Παράλληλα έγινε και μια σύγκριση η οποία σύμφωνα με τα δεδομένα της μαθητικής διαρροής από το σχολικό έτος 2000 – 1 αναδεικνύει μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα διάσταση καθώς η μείωση του ποσοστού της εγκατάλειψης του σχολείου μειώνεται ραγδαία.

Έτσι, τα ΕΠΑΛ κατέστησαν περισσότερο δημοφιλή, με τους μαθητές τους να επιλέγουν συνειδητά τη φοίτησή τους σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα τα αντίστοιχα ποσοστά της μαθητικής διαρροής ανά νομό, το έτος 2000-2001 ήταν τα εξής:

Νομός Ηρακλείου – 33,87%

Νομός Χανίων – 28,12%

Νομός Ρεθύμνου – 18,92%

Νομός Λασιθίου – 20,45%.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κρήτης, έτσι όπως προκύπτει από την έρευνα του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους μαθητές που εγκαταλείπουν τα ΕΠΑΛ προέρχονται από αγροτικές περιοχές (ποσοστό 16%) έναντι εκείνων που προέρχονται από τις ημιαστικές (8,7%) και τις αστικές (12,92%), εικόνα που διαφοροποιείται πλήρως από τα δεδομένα που καταγράφονται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα πανελλαδικά στοιχεία

Η διαρροή στα ΕΠΑΛ παρατηρείται κυρίως στην Α΄ τάξη, ενώ το ποσοστό διαρροής μειώνεται θεαματικά στη Β΄ και σχεδόν εξαλείφεται στην Γ΄ τάξη. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών που εγκαταλείπει την Τεχνική Εκπαίδευση το κάνει λόγω μη ικανοποιητικών επιδόσεων.

Από την άλλη τα κορίτσια παρουσιάζουν μικρότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής από τα αγόρια, σε ποσοστό δηλαδή 9,99% έναντι 11,45%. Ωστόσο, η Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των μαθητριών, οι οποίες αντιστοιχούν μόλις στο 30,02% του μαθητικώ δυναμικού των ΕΠΑΛ έναντι του 69,98% των αγοριών.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι το ποσοστό μαθητικής διαρροής από την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση πανελλαδικά υπολογίστηκε στο 11,02%.

Πηγή: cretapost.gr

πηγή