Κατά 12,4% μειώθηκε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας (δηλαδή θέσεις που είναι κενές για καιρό,  ή θα αδειάσουν σύντομα ή ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον) μειώθηκε στο σύνολο της οικονομίας κατά 12,4%, το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018 (12.570 και 14.351 θέσεις, αντίστοιχα). Η αντίστοιχη σύγκριση κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 προς το 2017 ήταν 23,1%.

Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνον στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

  • μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
  • εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση
  • προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές
  • εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα