«Και μακροπρόθεσμα βιώσιμο το χρέος», εκτιμά ο ΟΔΔΗΧ – Ο διαχωρισμός των μέτρων

  • Ο διαχωρισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων του χρέους
  • Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η δυναμική του χρέους είναι πλέον «ξεκάθαρα βιώσιμη», καθώς η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 128% του ΑΕΠ έως το 2032 -έναντι της πρότερης εκτίμησης για μείωση στο 134% του ΑΕΠ
  • Για την περίοδο 2023-2060, οι χρηματοδοτικές ανάγκες αναμένεται να διατηρηθούν κάτω του 20%, γεγονός το οποίο αποτελεί «κλειδί» για τη βιωσιμότητα

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους -κάνοντας μία πρώτη αποτίμηση των μέτρων του Eurogroup– εκτιμά ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που λήφθηκαν, διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Στη συνέχεια, ο ΟΔΔΗΧ κάνει τον διαχωρισμό ανάμεσα στα μέτρα του χρέους, τα οποία διακρίνονται σε:

  • Βραχυπρόθεσμα, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Eurogroup του Μαΐου του 2016
  • Μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα εφαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM, εφόσον καταστεί αναγκαίο
  • Μακροπρόθεσμα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, εφόσον κριθεί απαραίτητο

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η δυναμική του χρέους είναι πλέον «ξεκάθαρα βιώσιμη», καθώς η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 128% του ΑΕΠ έως το 2032 -έναντι της πρότερης εκτίμησης για μείωση στο 134% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα περιοριστούν, κατά το ίδιο διάστημα, κατά 2,7% του ΑΕΠ και θα διαμορφωθούν στο 10,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο.

Για την περίοδο 2023-2060, οι χρηματοδοτικές ανάγκες αναμένεται να διατηρηθούν κάτω του 20%, γεγονός το οποίο αποτελεί «κλειδί» για τη βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι με βάση τις προηγούμενες εκτιμήσεις, το όριο του 20% θα παραβιαζόταν αρκετά νωρίτερα από το 2060.

«Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους», καταλήγει ο Οργανισμός, ο οποίος εκτιμά ότι το συνολικό όφελος των νέων μέτρων θα αγγίξει το 30% του ΑΕΠ έως το 2060.

πηγή