Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»: 6,3 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019

Τρία χρόνια μετά την παράδοσή του στο ελληνικό Δημόσιο, η επισκεψιμότητα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας τα 6,3 εκατομμύρια επισκέψεις το 2019, έναντι 5,3 εκατομμυρίων το 2018 και 3,1 εκατομμυρίων το 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιχειρησιακό σχέδιο που είχε καταρτισθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προ της παράδοσης στο Δημόσιο προέβλεπε 700.000 επισκέψεις το χρόνο.

«Η συνεχιζόμενη για τρίτη χρονιά αύξηση του αριθμού των επισκέψεων του ΚΠΙΣΝ, φθάνοντας σε ύψος σχεδόν δεκαπλάσιο του αρχικού στόχου, αποδεικνύει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο ότι η επισκεψιμότητα του ΚΠΙΣΝ δεν οφείλεται απλώς στην έλξη που ασκεί το αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα του Renzo Piano ή σε κάποια μόδα, αλλά στη στερεή σχέση που οικοδομήθηκε με το κοινό, στην αναγνώριση και την εκτίμηση με την οποία το κοινό περιβάλλει το ΚΠΙΣΝ και τη λειτουργία του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΠΙΣΝ και συνεχίζει: «Άλλωστε, με βάση τη διεθνή εμπειρία από τη λειτουργία αντίστοιχων οργανισμών/προορισμών, την τρίτη χρονιά λειτουργίας αναμενόταν κάμψη της επισκεψιμότητας».

Με βάση τις έρευνες κοινού στους τουρίστες της Αθήνας, το ΚΠΙΣΝ αναδεικνύεται βασικός πολιτιστικός προορισμός με πολύ υψηλή βαθμολογία όσον αφορά στη συνολική ικανοποίηση των ξένων επισκεπτών.

Ο Νίκος Μανωλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, δήλωσε σχετικά: «Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του ΚΠΙΣΝ στους υπόλοιπους βασικούς τομείς λειτουργίας του, επικυρώνουν απόλυτα και μάλιστα με απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα, τη διαδεδομένη εικόνα του ως ενός πολύ μεγάλου success story της δεκαετίας που πέρασε για την Ελλάδα. Το ΚΠΙΣΝ έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κοινού ως ένα νέο μοντέλο δημόσιου χώρου, ανοιχτού, ελεύθερου, χωρίς εμπόδια πρόσβασης οποιουδήποτε τύπου, όπου όλοι είναι και αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, αλλά και ως βασικός προορισμός ψυχαγωγίας, μάθησης και άθλησης και κορυφαίος προορισμός πολιτισμού και πρασίνου της Αθήνας.

Οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύνη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Διοικητικό του Συμβούλιο και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του, Ανδρέα Δρακόπουλο, για την πολλαπλή έμπρακτη στήριξη και ενθάρρυνση που παρέχει στο ΚΠΙΣΝ με τις δωρεές του και τις πρωτοβουλίες του. Και, φυσικά, ευχαριστούμε όλους τους επισκέπτες μας που αγκάλιασαν με τόση θέρμη το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την πρώτη ημέρα και ήδη το θεωρούν δικό τους».

Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις του ΚΠΙΣΝ στους κύριους τομείς λειτουργίας του συνοψίζονται ως εξής:

1. Δημόσια εικόνα- Αξιολόγηση Προσφερόμενων Υπηρεσιών

Για την έμπρακτη αξιολόγηση σε τακτική βάση της δημόσιας εικόνας του αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό, το ΚΠΙΣΝ καθιέρωσε από το 2018 την πραγματοποίηση ετήσιας έρευνας κοινού των κατοίκων της Αττικής και έρευνας επισκεπτών.

Σύμφωνα με την έρευνα κοινού των κατοίκων της Αττικής, το σύνολο των κατοίκων γνωρίζει το ΚΠΙΣΝ, ενώ περίπου το 50% το έχει επισκεφθεί. Το 2019 όσοι δήλωσαν ότι το είχαν επισκεφθεί είχαν πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο 5,9 επισκέψεις (έναντι 5,2 το 2018). Το 2019, 92% του κοινού (93% το 2018) έχει θετική άποψη για το ΚΠΙΣΝ και τη λειτουργία του. Το σύνολο σχεδόν του κοινού δηλώνει ότι προτίθεται να το επισκεφθεί μέσα στο επόμενο έτος, ενώ, το 2019,το 38% του κοινού (33% το 2018) δηλώνει ότι σκοπεύει να το επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Από το συνδυασμό άλλων ερωτήσεων προκύπτει ότι άνω του 90% των κατοίκων της Αττικής πιστεύουν ότι το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έναν ανοιχτό, προσβάσιμο χώρο, ο οποίος αναβάθμισε την ποιότητα ζωής της περιοχής αλλά και το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης, άλλαξε την εικόνα της Αθήνας και προσέφερε έναν πνεύμονα πρασίνου.

Επιπλέον, τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα επισκεπτών είναι τα εξής:

* 99% των επισκεπτών έχουν θετική γνώμη για το ΚΠΙΣΝ και τη λειτουργία του

* το σύνολο των επισκεπτών δηλώνει ότι θα το ξαναεπισκεφθεί μέσα στο επόμενο έτος

* 62% των επισκεπτών δηλώνουν ότι σκοπεύουν να το επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα

* 85% των επισκεπτών το 2019 (87% το 2018) θεωρούν ότι το ΚΠΙΣΝ διαθέτει το σωστό επίπεδο ασφάλειας.

* 97% το 2019 (99% το 2018) έχουν θετική άποψη για το επίπεδο καθαριότητας

* 93% το 2019 (90% το 2018) έχουν θετική άποψη για το επίπεδο της εξυπηρέτησης από το προσωπικό του ΚΠΙΣΝ

* 95% το 2019 (90% το 2018) έχουν θετική άποψη για την ευγένεια του προσωπικού

Το 2019 η τηλεφωνική έρευνα κοινού έγινε με δείγμα 1.000 κατοίκων της Αττικής ηλικίας 18+. Η έρευνα επισκεπτών έγινε με συνεντεύξεις σε δείγμα 2.000 εξερχομένων επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ ηλικίας 18+. Το 2018 οι έρευνες είχαν γίνει με αντίστοιχη μεθοδολογία. Τις έρευνες πραγματοποίησε η εταιρεία QED.

2. Εκδηλώσεις

Χάρη στη μεγάλη δωρεά (5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων, το ΚΠΙΣΝ οργανώνει κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις και δράσεις, στη μεγάλη τους πλειονότητα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές. Τα βασικά ποσοτικά στοιχεία συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

2017-Αριθμός εκδηλώσεων και δράσεων: 2.942, Αριθμός συμμετεχόντων: 258.973

2018- Αριθμός εκδηλώσεων και δράσεων: 3.743, Αριθμός συμμετεχόντων: 713.667

2019- Αριθμός εκδηλώσεων και δράσεων: 3.608, Αριθμός συμμετεχόντων: 963.000

3. Βιωσιμότητα – Περιβάλλον

Ήδη από το σχεδιασμό του το ΚΠΙΣΝ είχε στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη λειτουργία με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΚΠΙΣΝ έχει μάλιστα εκδώσει αναλυτικό απολογισμό Βιωσιμότητας – Περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

* Το ενεργειακό ηλιακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί στο 100% της προβλεπόμενης απόδοσής του. Καλύπτει κατά μέσο όρο 25% της ενέργειας που καταναλώνει το ΚΠΙΣΝ ενώ την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχουν διαστήματα που καλύπτει το 100% των ενεργειακών αναγκών του.

* Εξοικονόμηση ενέργειας: στο Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλεπόταν ετήσια κατανάλωση 13 εκατ. κιλοβατώρων ηλεκτρικού ρεύματος και η κατανάλωση του 2018 ήταν 9,2 εκατομμύρια. Επετεύχθη οικονομία περίπου 40%. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα για το 2017 και το 2019.

4. Οικονομικά αποτελέσματα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΠΙΣΝ ΑΕ ξεπέρασαν κατά πολύ τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την παράδοση στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Σχέδιο προέβλεπε πλεόνασμα 4.500 ευρώ το 2017 και, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία μέτρησης, επετεύχθη πλεόνασμα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2018 προβλεπόταν έλλειμμα 330.000 ευρώ και επετεύχθη πλεόνασμα 3,1 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά στοιχεία του 2019 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά εκτιμάται ότι και πάλι ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα ξεπερασθεί κατά τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ.

5. Συνεργασία ΕΛΣ- ΕΒΕ- ΚΠΙΣΝ

Το ΚΠΙΣΝ έχει γίνει υπόδειγμα ενός νέου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων και οργανισμών πολιτισμού: η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και η ΚΠΙΣΝ ΑΕ, συνυπάρχουν, συλλειτουργούν και συμπράττουν, συνθέτοντας ένα σύνολο μεγαλύτερο από το απλό άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων τους.

Μία από τις μεγάλες προκλήσεις του ΚΠΙΣΝ ήταν η διασφάλιση της μετάβασης και λειτουργίας της ΕΛΣ και της ΕΒΕ στο νέο τους σπίτι και της αξιοποίησης των τεράστιων νέων δυνατοτήτων που τους προσφέρει ο εγκατεστημένος εξοπλισμός. Και πράγματι, η μετεγκατάσταση της ΕΛΣ και της ΕΒΕ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και χωρίς τριγμούς. Τόσο η ΕΛΣ όσο και η ΕΒΕ πέρασαν στη φάση της πλήρους, κανονικής λειτουργίας με λαμπρές επιδόσεις.

Οι δωρεές και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Τον Φεβρουάριο 2017, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του το ΙΣΝ παρέδωσε το ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του έργου. Παράλληλα, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, ενώ πρόσφατα το ΙΣΝ χρηματοδότησε επιπλέον τη δημιουργία πρόσθετων υποδομών, όπως ο Θόλος στον Λαβύρινθο και τα Σιντριβάνια στο Κανάλι.

Πηγή: Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»: 6,3 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019altsantiri

Διαβάστε περισσότερα