ΙΟΥΛΙΑΝΑ 1965 Από τη στρεβλή δημοκρατία στη δικτατορία. Κοινωνική αντίσταση και εξέγερση

Η Αποστασία αποτέλεσε «προείκασμα» της στρατιωτικής δικτατορίας. Η ορμητική εισβολή ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών δυνάμεων ξεπέρασε τους περιορισμούς του ιστορικού ορίζοντα ακόμα και τις πολιτικές και κομματικές δυνάμεις που εκπροσωπούσαν την μεγάλη αυτή κοινωνική πλειοψηφία “Η δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη τον Μάιο του 1963 αποτέλεσε την «είσοδο» σε μια νέα πολιτική περίοδο. Η σύμφυση κράτους […]