Θρόμβωση: Οι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου (εικόνες)

Οι θρόμβοι δεν είναι πάντοτε επικίνδυνοι, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι χρήσιμοι.