«Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας – Ελάχιστη συναίνεση για την επόμενη μέρα»

  • Πραγματοποιώντας μια ανασκόπηση των οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων του πρώτου τριμήνου του χρόνου, εκτιμά ότι οι προοπτικές της οικονομίας είναι θετικές και ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 είναι «απολύτως εφικτός»
  • Σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους, το κρίσιμο ζητούμενο είναι τα μέτρα ελάφρυνσης που θα αποφασιστούν θα πρέπει να συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και να μην χαρακτηρίζονται από αιρεσιμότητα
  • Η έκθεση αναφέρεται σε ειδικό κεφάλαιο και στην εκρηκτική διόγκωση του ιδιωτικού χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε δημόσιο και τράπεζες που φτάνει πλέον τα 230 δισ. ευρώ
  • Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τάσσεται κατά των οριζόντιων ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις προτεραιότητες για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής

Στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εστιάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην τριμηνιαία έκθεσή του, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και επισημαίνοντας την ανάγκη μιας ελάχιστης πολιτικής συναίνεσης για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης.

Πραγματοποιώντας μια ανασκόπηση των οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων του πρώτου τριμήνου του χρόνου, εκτιμά ότι οι προοπτικές της οικονομίας είναι θετικές και ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 είναι «απολύτως εφικτός».

Σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους, το κρίσιμο ζητούμενο είναι τα μέτρα ελάφρυνσης που θα αποφασιστούν θα πρέπει να συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και να μην χαρακτηρίζονται από αιρεσιμότητα – καθώς κάτι τέτοιο καθιστά δύσκολη την εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας και θα καταστήσει δαπανηρότερη την αποκατάσταση της κανονικής χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου από τις ιδιωτικές αγορές, δηλαδή τον τελικό σκοπό του όλου εγχειρήματος.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται σε ειδικό κεφάλαιο και στην εκρηκτική διόγκωση του ιδιωτικού χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε δημόσιο και τράπεζες που φτάνει πλέον τα 230 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 97,8 δισ. ευρώ είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 130 δισ. ευρώ οι οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τάσσεται κατά των οριζόντιων ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις προτεραιότητες για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής:

1. Δημοσιονομική σταθερότητα

2. Σχεδιασμένη αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου.

3. Αποτελεσματική κοινωνική προστασία, δημόσιες υπηρεσίες και διοίκηση

4. Ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας

5. Αναβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου

6. Ενθάρρυνση εγχώριων επενδύσεων και προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό

7. Τυποποίηση διαδικασιών ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων.πηγή