Η τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτώντας επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ, μετά από τη νέα χρηματοδοτική στήριξη που της παρέχεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η συμφωνία αφορά στην πρώτη έκδοση καλυμμένου ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς και συνιστά την πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης που διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί επενδύουν σε καλυμμένα ομόλογα έκδοσης ελληνικών τραπεζών.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εκδώσει ένα νέο 5ετές καλυμμένο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2017, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολόγων της Τράπεζας ύψους 10 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει με 350 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα παράσχει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ, προσφέροντας μακροχρόνια χρηματοδότηση στους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς.

Το καλυμμένο ομόλογο θα διατεθεί πρωταρχικά σε διεθνείς οργανισμούς και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΤαΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η Credit Suisse ενεργεί ως Διαχειριστής της συναλλαγής.

Η νέα έκδοση αποτελεί ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο, με το οποίο διεθνείς οργανισμοί επενδύουν για πρώτη φορά σε καλυμμένα ομόλογα ελληνικών τραπεζών. Η χρηματοδότηση που θα αντληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς θα διοχετευθεί σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το σημαντικό μέγεθος της ρευστότητας, η μακρά διάρκεια και το ανταγωνιστικό συνολικό κόστος χρηματοδότησης που επιτυγχάνεται, υπογραμμίζουν περαιτέρω τη σημασία αυτής της συναλλαγής.

Συνολικά, όπως δήλωσε στη διάρκεια αποκλειστικής του συνέντευξη προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΤΕπ., Δρ.Β.Χόγιερ, εφέτος αναμένεται να συναφθούν συμφωνίες συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ εκ μέρους της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, επίπεδο το οποίο αποτελεί ρεκόρ.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, τόνισε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί στρατηγικά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα και ολοκληρωμένα την ελληνική ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς, επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς EIB, EIF, EBRD προχώρησε σήμερα στην υπογραφή δύο συμβάσεων, συνολικού ποσού 500 εκατ. ευρώ μέσω των οποίων θα χρηματοδοτήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας».

πηγή