Η νέα οδηγία του CDC συνιστά διπλή μάσκα και αυστηρότερη εφαρμογή

Μία μάσκα δεν είναι αρκετή.