Η μπλε σκιά δεν είναι ξεπερασμένη και έχουμε τις αποδείξεις…

Είναι το χρώμα που δεν χρησιμοποιείς αλλά θα έπρεπε!