Εφηβική γυναικολογία: Ο καταλυτικός ρόλος του γυναικολόγου κατά την πρώτη γυναικολογική επίσκεψη

Η πρώτη γυναικολογική επίσκεψη είναι ένα ορόσημο για τη μελλοντική σχέση που θα καλλιεργήσει η…