Ευρωπαϊκή «καμπάνα» ρεκόρ στον Fitch – Καλείται να πληρώσει 5,13 εκατ. ευρώ για σύγκρουση συμφερόντων

Ένα πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 5,13 εκατ. ευρώ επέβαλε στον οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το πρόστιμο επεβλήθη στον Fitch για παραβίαση κανόνων που στόχο είχαν να αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority, ESMA), από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2018, το 20% των θυγατρικών της Fitch στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία ανήκαν έμμεσα σε ιδιώτη μέσω μιας οντότητας στη Γαλλία. Παράλληλα, ο μέτοχος, τον οποίο δεν κατονόμασε η ESMA, συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια τριών εταιριών τις οποίες αξιολογούσαν οι τρεις θυγατρικές του Fitch.

Από την πλευρά του, ο εν λόγω οίκος απάντησε ότι καμία από τις παραβάσεις αυτές δεν επηρέασε τις αξιολογήσεις του και η ερμηνεία των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών κανόνων αναφορικά με την ταυτότητα των μετόχων έγινε με καλή πίστη.

«Δεν έχουμε πλέον μεμονωμένους ιδιώτες μετόχους που να μπορούν να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που τελούν υπό αξιολόγηση», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

Διαβάστε περισσότερα