Εξωτερική ωτίτιδα: Μέτρα πρόληψης της συχνής καλοκαιρινής λοίμωξης

Η εξωτερική ωτίτιδα εκδηλώνεται όταν υπάρχει λοίμωξη στο εξωτερικό μέρος του ακουστικού πόρου, δηλαδή στο τμήμα…