Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο η άσκηση

Η άσκηση μπορεί να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας σύμφωνα με…