Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό nail art από τα #SeaShellNails και έχουμε τις αποδείξεις

Αν θεωρείς πως υπάρχει κάποιο άλλο, είμαστε όλες αυτιά…