Δεκτή η αίτηση από το Πρωτοδικείο για «ξήλωμα» της διοίκησης της Folli Follie

Δεκτό έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο, το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στη Folli Follie.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής που ζητούσε τον διορισμό του προσωρινού ΔΣ κατατέθηκε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει της διάταξης του άρθρου 40 παρ.2 του ν.4640/2019, που θεσμοθετεί τη δυνατότητά της να ζητάει από το δικαστήριο τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τον προσωρινό διορισμό Δ.Σ. εισηγμένης εταιρείας, υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση διορίστηκε διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μέλη τους κ.κ.:

1) Σάμιο Γεώργιο του Αναστασίου,

2) Ιωαννίδη Γεώργιο του Ιωάννη,

3) Βαλαχή Δημήτριο του Ευστρατίου,

4) ZhangG. Haolei του Genzhu,

5) Μαδιανό Μιχαήλ του Νικολάου,

6) Παρλαβάτζα Βασίλειο του Νικολάου,

7) Δοντά Περικλή του Νικολάου,

8) Πεντάζο Ηλία του Παναγιώτη,

9) Σιγανίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου,

10) Μομφερράτο Γεώργιο του Νικολάου,

11) Στυλιανό Φράγκο, του Φραγκούλη

προκειμένου να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις της καθώς και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη εξυγίανσης έως την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο αυτής.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει στη σημερινή Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί αναλυτική ενημέρωση των Μετόχων σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της εταιρείας κατά παντός υπευθύνου καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της εταιρείας.

Πηγή: Δεκτή η αίτηση από το Πρωτοδικείο για «ξήλωμα» της διοίκησης της Folli Folliealtsantiri

Διαβάστε περισσότερα