Δέκατα που δεν υποχωρούν: Πού μπορεί να οφείλονται (εικόνες)

Ο χαμηλός πυρετός, τα λεγόμενα δέκατα, είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσει το σώμα πάνω από…