Γρίπη στομάχου vs Covid-19: Πώς μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά

Ποιες είναι οι διαφορές;