Γνωρίζεις τι είναι το FOMO; Ίσως το βιώνεις κι εσύ και δεν το ξέρεις

Από πού προέρχεται πώς επηρεάζει την υγεία σου;