Γιατί όλοι μιλούν για την προστατευτική μάσκα KF94; Πόσο ασφαλής είναι;

Τι ακριβώς συμβαίνει με την προστατευτική μάσκα KF94;