Γιατί το δέρμα μας γίνεται ευαίσθητο;

Η επιστημονική εξήγηση…