Αυτό το αυτοκόλητο δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα!

Τελικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ….