Αυτός είναι ο μόνος λόγος που καθορίζει κάθε απόφασή μας

Τι λένε οι ειδικοί.