Αυτοάνοσες & άλλες παθήσεις που μπορούν να αποκαλύψουν τα μαλλιά σας (εικόνες)

Η κατάσταση των μαλλιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.