Αυτά είναι τα πρόστιμα που προβλέπει το Κτηματολόγιο για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Από 50 έως 250 ευρώ είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται
  • Τι προβλέπεται για εκπρόθεσμες δηλώσεις
  • Παραδείγματα για το ύψος των προστίμων
  • Τι γίνεται με τις αγροτικές περιοχές

Πρόστιμα από 50 έως 250 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν όσοι δεν δηλώσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το ακίνητό τους στο Κτηματολόγιο.

Αναλυτικότερα, το ύψος των προστίμων που προβλέπεται για εμπρόθεσμη δήλωση καθορίζεται τόσο από το είδος όσο και από την αξία του ακινήτου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος ένα ακίνητο να περάσει στα χέρια του Δημοσίου ως «αγνώστου ιδιοκτήτου».

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Κτηματολόγιο, ακόμα και αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν μπορέσει να δηλώσει εμπρόθεσμα το ακίνητό του, υπάρχει η δυνατότητα για εκπρόθεσμη δήλωση έως την ημερομηνία που προβλέπει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας το Δ2 Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Πώς διαχωρίζονται τα πρόστιμα

Ο βασικός διαχωρισμός για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου προκύπτει από το εάν το δικαίωμα βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή.

Επιπροσθέτως, κομβικό ρόλο παίζει το μέγεθος – έκταση του ακινήτου, το αν έχει δομηθεί όπως και άλλοι παράγοντες.

Παραδείγματα για το ύψος των προστίμων

Στην περίπτωση που υπάρχει εκπρόθεσμη δήλωση ενός αδόμητου γεωτεμαχίου με μέγεθος άνω των 400 τμ, το οποίο βρίσκεται σε αστική περιοχή, τότε το πρόστιμο προσδιορίζεται στα 120 ευρώ.

Όταν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία άνω των 200 τμ, η οποία βρίσκεται σε αστική περιοχή, το πρόστιμο φτάνει στα 250 ευρώ.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ακινήτων σε αστικές περιοχές

Τι γίνεται με τις αγροτικές περιοχές

Αναφορικά με τις αγροτικές περιοχές, το Κτηματολόγιο έχει ορίσει τέσσερα πρόστιμα.

Στην περίπτωση που πρόκειται για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή, τότε το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης είναι 100 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγιστο ύψος προστίμου για τις αγροτικές περιοχές φτάνει τα 200 ευρώ όταν πρόκειται για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, με κτίσμα.

Οι τέσσερις κατηγορίες προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις σε αγροτικές περιοχές

Πότε έρχονται τα «ραβασάκια»

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Κτηματολόγιο, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής προστίμου θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με λίγα λόγια, σε πρώτη φάση οι ιδιοκτήτες που καταθέσουν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους δεν θα πληρώσουν πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα