Αυξήθηκαν κατά 4,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αυξήθηκαν κατά 4,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 604,6 εκατ. ευρώ έναντι 580,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 159,1 εκατ. ευρώ έναντι 120,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένη κατά 31,6%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 80,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 44,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 48,3%.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 463 εκατ. ευρώ έναντι 388 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, ανέρχονταν στα 629 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,093 δισ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 636 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,950 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 479,3 εκατ. ευρώ έναντι 491,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε ζημία σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών-ΕΒΙΤ).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, σταθερά σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Επισημαίνεται ότι, στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά τη συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 181 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών περ. 7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγή