Απαγόρευση μετακίνησης: «Κατέβασε» τώρα τη δήλωση – Άνοιξε η πλατφόρμα forma.gov.gr

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τις 6.00 το πρωί της Δευτέρας.

Αυτές είναι οι δύο βεβαιώσεις

Βεβαίωση Τύπου Α

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Κατεβάστε εδώ τη βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου

 

Βεβαίωση Τύπου Β

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Κατεβάστε εδώ τη βεβαίωση κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών

Πηγή: Απαγόρευση μετακίνησης: «Κατέβασε» τώρα τη δήλωση – Άνοιξε η πλατφόρμα forma.gov.graltsantiri

Διαβάστε περισσότερα