Αμετάβλητο το επιτόκιο στα έντοκα γραμμάτια 3μηνης διάρκειας – 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το δημόσιο

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 0,99% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας.

Το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,353 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,55 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

πηγή