Έρχεται αμοιβή σε όσους βρίσκουν κληρονομιές που μένουν στα «αζήτητα»

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αμείβονται οι «κυνηγοί» «ορφανών» κληρονομιών, δίνοντας στο Δημόσιο τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία για την ύπαρξή τους.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα έσοδα που χάνουν τα κρατικά ταμεία από τις σχολάζουσες κληρονομιές, δηλαδή από αυτές που βρίσκονται σε αναμονή μέχρις ότου βρεθεί ο κληρονόμος (εάν υπάρχει καθώς μπορεί να μην είναι γνωστός ή να μην έχει κάνει αποδοχή).

Στο μεσοδιάστημα όμως αυτό, τη διαχείριση της κληρονομιάς την ασκεί ο κηδεμόνας, ο οποίος αναζητά ενδεχόμενους κληρονόμους. Συχνά όμως οι κηδεμόνες «διαχειρίζονται» για ίδιον όφελος αυτές τις περιουσίες, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση:

– Κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ακριβή στοιχεία, και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία.

– Εφόσον η δήλωση γίνει σε άλλη δημόσια αρχή, η αρχή αυτή υποχρεούται άμεσα και εντός δέκα ημερών το αργότερο από την περιέλευση σε αυτή, της σχετικής πληροφορίας, να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

Η χρηματική αμοιβή καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο, μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο, ή τον φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, με απόφαση της αρμόδιας, (κατά το άρθρο 1 του ν. 4182/2013), αρχής, ύστερα από γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:

α) εάν έχει παρέλθει πενταετία από το θάνατο του διαθέτη ή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου στην έκτη τάξη και η αρμόδια αρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής, από άλλη πηγή,

β) εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή τελεσίδικης απόφασης ή συμβιβασμού, ως αποτέλεσμα της υποδείξεως αδικήματος από τον καταδείκτη, επιδικασθεί δε, (με τελεσίδικη απόφαση ή βούλευμα), η περιουσία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα ή σε Ιδρύματα.

– Το ύψος της αμοιβής μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας, ενώ για τον καθορισμό της λαμβάνονται υπόψη, αφενός η ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους ενέργειές του, με τις οποίες τυχόν συνέβαλε στην ανάκτηση της περιουσίας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

 

 

Πηγή: Έρχεται αμοιβή σε όσους βρίσκουν κληρονομιές που μένουν στα «αζήτητα»altsantiri

Διαβάστε περισσότερα