Τελικά…το πολύ νερό ξηραίνει το δέρμα;

Όλη η αλήθεια για τη σχέση που πρέπει να έχει το νερό με την περιποίηση…