Στα 4.502 εκ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα – «Τρύπα» 2.391 εκ. ευρώ στα έσοδα (pdf)

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα οποία, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 367 εκ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.052 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 292 εκ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.502 εκ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3.806 εκ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.556 εκ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 35.989 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.391 εκ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.718 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.290 εκ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω απόκλιση από το στόχο οφείλεται κυρίως:

(α) στις αυξημένες επιστροφές εσόδων, οι οποίες (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4.077 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.762 εκ. ευρώ έναντι του στόχου (2.315 εκ. ευρώ) και υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο (3.324 εκ. ευρώ) κατά 753 εκ. ευρώ ή 22,6% και

(β) στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.271 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 101 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.556 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 644 εκ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.476 εκ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 525 εκ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 80 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 119 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.512 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.294 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (219 εκ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 36.356 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.316 εκ. ευρώ έναντι του στόχου (38.672 εκ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.579 εκ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.594 εκ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 161 εκ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 139 εκ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 334 εκ. ευρώ και η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 60 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.717 εκ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 360 εκ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 86 εκ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 78 εκ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 33 εκ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 20 εκ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.777 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 722 εκ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.653 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 613 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.459 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 411 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 194 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 203 εκ. ευρώ.

πηγή