Σε 1,7 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου

Στο 1,7 δισ. ευρώ μειώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, έναντι 4 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο εννεάμηνο το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,067 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,144 δισ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 34.065 δισ. ευρώ, από 34.851 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1.696 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι 2.029 δισ. ευρώ πέρυσι, διαμορφώθηκαν σε 37.664 δισ ευρώ, από 36.051 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

πηγή