Πώς αντιδρά το δέρμα και τα μαλλιά σου στο πολύ κρύο

Και τι να κάνεις για να προστατευτείς από τη χαμηλή θερμοκρασία!