Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. το οκτάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,550 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,117 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,573 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, η υποεκτέλεση των εσόδων το οκτάμηνο οφείλεται κυρίως στην έναρξη της καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ από τον Σεπτέμβριο αντί για τον Αύγουστο που είχε προβλεφθεί ποσό που εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το οκτάμηνο οι επιστροφές εσόδων από το δημόσιο υπερέβησαν του στόχου που είχε τεθεί κατά 469 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 1,265 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,684 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1,226 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31,439 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,741 δισ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,248 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,759 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Επισημαίνεται ότι, η υποεκτέλεση οφείλεται κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 δισ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,565 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,096 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,123 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 1,105 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,998 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,077 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 126 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 28 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 255 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (162 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32,703 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,702 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (34,406 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31,121 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,183 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.438 εκ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,583 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,036 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,567 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 140 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 469 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3 εκ. ευρώ.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγή