Περισσότερες από 900 γυναίκες εξετάστηκαν στο «Περίπτερο Δωρεάν Ψηλάφησης και Ενημέρωσης»

…του Στόχου-Πρόληψη στο Σύνταγμα