«Ο πόλεμος με την ανορεξία και η μάχη που κέρδισα»