Να τι συμβαίνει στο σώμα σου, αν δεν αντικαθιστάς το στρώμα σου